• FUNDACJA STOCZNIA

  Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 11 lat wspiera i upowszechnia skuteczne i innowacyjne rozwiązania problemów społecznych w Polsce. Działamy na rzecz osób i instytucji, które chcą zmienić swoje otoczenie na lepsze.

   

  Fundacja Stocznia. Projektujemy rozwiązania dla codziennych problemów

   

  Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

  Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia, konsekwencji oraz zaangażowania. Dlatego też, jednym z obszarów naszego działania są innowacje społeczne, w ramach których prowadzimy projekt Siłownia Pamięci.

   

  Więcej na stocznia.org.pl

 • TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

  Pomysł na Siłownię Pamięci zrodził się przy okazji badań przeprowadzanych przez Fundację Stocznia. Okazało się, że choć instytucje i ośrodki opieki mają bardzo dużą swobodę w tworzeniu oferty zajęć dla seniorów, i choć w wielu przypadkach jest ona bardzo bogata, to aktywności związane z treningiem umysłu są dość rzadko dostępne. Pewne ich elementy są włączane do terapii zajęciowej (robienie krzyżówek, wykreślanek), ale jak pokazują badania, pożądane efekty przynosi jedynie kompletny, systematyczny trening. Brak odpowiednich i gotowych materiałów do ćwiczeń powoduje małą dostępność podobnych zajęć, co przekłada się w konsekwencji na niski poziom świadomości seniorów i ich rodzin na temat możliwości i korzyści trenowania umysłu. Niestety bez profilaktyki zdrowotnej funkcji poznawczych (pamięć, logiczne myślenie, uwaga) trudno mówić o komforcie życia, samodzielności i bezpieczeństwie w wieku senioralnym.

  Fot. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31

  Fot. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31

  Dlatego też, powstała Siłownia Pamięci – by udostępniać i upowszechniać treningi umysłu dla osób starszych. Stale rozwijamy i wzbogacamy zasoby strony www o kolejne materiały, organizujemy szkolenia i webinaria oraz staramy się wspierać merytorycznie i dostarczać drukowane materiały tam, gdzie jest to potrzebne.
  Z racji na panującą od marca 2020 roku pandemią i konieczną z tego powodu izolacją osób starszych podjęliśmy decyzję o poszerzeniu zasobów Siłowni Pamięci o treningi umysłu do pracy indywidualnej w warunkach domowych. Duże zainteresowanie, z jakim się spotkaliśmy, zarówno ze strony osób prowadzących zajęcia grupowe jak i samych seniorów i ich rodzin, motywuje nas do dalszej pracy nad materiałami oraz do upowszechniania treningów umysłu w Polsce.

  Fot. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31

 • EKSPERTKI

  Siłownię Pamięci tworzymy we współpracy z ekspertkami, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Dzięki ich wiedzy i praktyce terapeutycznej nasze materiały mają wysoką jakość i mogą być używane przez osoby bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w zakresie treningów umysłu.

  dr Edyta Bonk

  współautorka poradnika oraz scenariuszy zajęć

  Psycholożka rozwojowa. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Współpracuje z trójmiejskimi uniwersytetami trzeciego wieku oraz domami pomocy społecznej. Jest certyfikowaną Terapeutką Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii. Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

  Maria Jarco-Działak

  współautorka scenariuszy zajęć oraz ćwiczeń

  Psycholożka, gerontoterapeutka, neuropsycholożka, liderka projektów skierowanych do seniorów i ich rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne. Wieloletnia współpracowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Prowadzi autorskie treningi pamięci, terapię indywidualną osób starszych oraz grupy terapeutyczne i psychoedukacyjne dla rodzin osób cierpiących z powodu zespołów otępiennych.

 • PARTNERZY

  Partnerem Siłowni Pamięci jest Miasto Gdynia, a w szczególności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Laboratorium Innowacji Społecznych

  Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

  Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

  All Posts
  ×