• ZAPROŚ SIŁOWNIĘ PAMIĘCI DO SIEBIE!

   

  Zachęcamy placówki/instytucje aktywizujące i wspierające osoby starsze do współpracy. Wspólnie zorganizujemy spotkanie z osobami starszymi w Waszym lokalnym środowisku!

 • W ramach projektu „Profilaktyka zdrowia poznawczego oraz treningi umysłu dla osób starszych” oferujemy przyjazd i poprowadzenie spotkania z seniorami, którego celem będzie edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia poznawczego i treningów umysłu. Spotkanie poprowadzimy w formie wykładu/prezentacji z elementami warsztatu – zaprosimy uczestników do wspólnego treningu funkcji poznawczych. Na koniec każdy otrzyma naszą najnowszą publikację – zeszyt ćwiczeń w wersji wydrukowanej.

 • FAQs

 • Jeśli powyższe informacje i kryteria naboru przekonują Cię do zgłoszenia placówki – zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego!

   

 • Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

   

  broken image
  broken image