• SIŁOWNIA PAMIĘCI

    TRENING UMYSŁU DLA SENIORÓW. WSTĘP

    Poradnik stanowi niezbędne wprowadzenie do treningu umysłu, a zawarte w nim informacje na temat rodzajów, funkcji i metodyki prowadzenia zajęć stanowią pomocne wskazówki w dostosowaniu ćwiczeń do potrzeb i możliwości seniorów.

    Autorki Siłowni pamięci na przestrzeni lat zgromadziły bogate doświadczenie zawodowe w pracy z różnymi grupami seniorów. Ich spostrzeżenia i sposoby postępowania w rozmaitych sytuacjach związanych z pracą z osobami starszymi to cenny zasób, którym we Wstępie dzielą się z innymi.

  •