• FUNDACJA STOCZNIA – REALIZATOR PROJEKTU

  Na białym tle czerwone logo Fundacji Stocznia przypominające łódkę origami z papieru

  Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 2009 roku wspiera i upowszechnia skuteczne i innowacyjne rozwiązania problemów społecznych w Polsce. Działamy na rzecz osób i instytucji, które chcą zmienić swoje otoczenie na lepsze.

   

  Fundacja Stocznia. Projektujemy rozwiązania dla codziennych problemów

   

  Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

   

  Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia, konsekwencji oraz zaangażowania. Dlatego też, jednym z obszarów naszego działania są innowacje społeczne, w ramach których prowadzimy projekt Siłownia Pamięci. Pracujemy nad tym, aby profilaktyka zdrowia, w tym funkcji poznawczych osób starszych stała się w Polsce powszechna i dostępna. Prawidłowa diagnostyka i terapia, pozwalają bowiem na wydłużenie samodzielności i zmniejszają potrzebę otoczenia seniora opieką rodzinną lub instytucjonalną. Postępowanie takie docelowo redukuje koszty zdrowotne i społeczne, ale przede wszystkim poprawia komfort i jakość życia osób starszych.

   

  Więcej o Fundacji na stocznia.org.pl

 • TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

  Dom Pomocy Społecznej w Gdynii. Dwie starsze kobiety- seniorka i opiekun DPS. Siedzą przy stoliku z filiżanką kawy- młodsza wskazuje palcem na kartkę z zadaniem, starsza zaznacza flamastrem krzyżyki na kartce z cyframi

  Pomysł na Siłownię Pamięci zrodził się przy okazji badań przeprowadzanych przez Fundację Stocznia. Okazało się, że choć instytucje i ośrodki opieki mają bardzo dużą swobodę w tworzeniu oferty zajęć dla seniorów, i choć w wielu przypadkach jest ona bardzo bogata, to aktywności związane z treningiem umysłu są dość rzadko dostępne. Pewne ich elementy są włączane do terapii zajęciowej (robienie krzyżówek, wykreślanek), ale jak pokazują badania, pożądane efekty przynosi jedynie kompletny, systematyczny trening. Brak odpowiednich i gotowych materiałów do ćwiczeń powoduje małą dostępność podobnych zajęć, co przekłada się w konsekwencji na niski poziom świadomości seniorów i ich rodzin na temat możliwości i korzyści trenowania umysłu. Niestety bez profilaktyki zdrowotnej funkcji poznawczych (pamięć, logiczne myślenie, uwaga) trudno mówić o komforcie życia, samodzielności i bezpieczeństwie w wieku senioralnym.

  Fot. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31

  Zdjęcie wykonane w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31. Przedstawia seniorów siedzących przy stolikach w jasnym pomieszczeniu podczas wspólnej gry w karty i rozmowie przy kawie i ciastkach.

  Dlatego też, powstała Siłownia Pamięci – by udostępniać i upowszechniać treningi umysłu dla osób starszych. Stale rozwijamy i wzbogacamy zasoby strony www o kolejne materiały, organizujemy szkolenia i webinaria oraz staramy się wspierać merytorycznie i dostarczać drukowane materiały tam, gdzie jest to potrzebne.
  Z racji na panującą od marca 2020 roku pandemią i konieczną z tego powodu izolacją osób starszych podjęliśmy decyzję o poszerzeniu zasobów Siłowni Pamięci o treningi umysłu do pracy indywidualnej w warunkach domowych. Duże zainteresowanie, z jakim się spotkaliśmy, zarówno ze strony osób prowadzących zajęcia grupowe jak i samych seniorów i ich rodzin, motywuje nas do dalszej pracy nad materiałami oraz do upowszechniania treningów umysłu w Polsce.

  Fot. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31

 • NASZ ZESPÓŁ

  Czarno- białe zdjęcie lekko uśmiechniętej kobiety z długimi włosami

  Marta Tafil-Dalach

  koordynacja, komunikacja i promocja

  Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  W Fundacji Stocznia zajmuje się innowacjami społecznymi, w szczególności o tematyce senioralnej. W Siłowni Pamięci odpowiada za koordynację i rozwój programu, promocję i komunikację oraz współpracę z partnerami.

  broken image

  Agata Bluj

  organizacja wydarzeń i procesu wydawniczego

  Absolwentka kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Stocznia prowadzi projekty związane z partycypacją obywatelską, edukacją oraz innowacjami społecznymi, w ramach których prowadzone są m.in. działania mające na celu wsparcie seniorów oraz ich aktywizację społeczną, kulturalną i obywatelską. W programie Siłownia Pamięci zajmuje się organizacją wydarzeń edukacyjnych oraz nadzoruje proces wydawniczy publikacji.

  Czarno- białe zdjęcie lekko uśmiechniętej młodej kobiety

  Maria Wiśnicka

  rozwój strony internetowej

  Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz nauk politycznych w Central European University. Współpracuje z Fundacją Stocznia w roli ekspertki. W programie Siłownia Pamięci pracuje od jego pierwszej edycji, obecnie odpowiada za rozwój strony internetowej.

 • EKSPERTKI

  Siłownię Pamięci tworzymy we współpracy z ekspertkami, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Dzięki ich wiedzy i praktyce terapeutycznej nasze materiały mają wysoką jakość i mogą być używane przez osoby bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w zakresie treningów umysłu.

  Czarno- białe zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety z długimi włosami

  dr Edyta Bonk

  współautorka poradnika oraz scenariuszy zajęć

  Psycholożka rozwojowa. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Współpracuje z trójmiejskimi uniwersytetami trzeciego wieku oraz domami pomocy społecznej. Jest certyfikowaną Terapeutką Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii. Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

  Czarno- białe zdjęcie szeroko uśmiechniętej młodej kobiety ze związamymi włosami

  Maria Jarco-Działak

  współautorka scenariuszy zajęć oraz ćwiczeń

  Psycholożka, gerontoterapeutka, neuropsycholożka, liderka projektów skierowanych do seniorów i ich rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne. Wieloletnia współpracowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Prowadzi autorskie treningi pamięci, terapię indywidualną osób starszych oraz grupy terapeutyczne i psychoedukacyjne dla rodzin osób cierpiących z powodu zespołów otępiennych.