• REGULAMIN KONKURSU „TRENUJ UMYSŁ KAŻDEGO DNIA”

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie „TRENUJ UMYSŁ KAŻDEGO DNIA” (zwanym dalej w treści Regulaminu „Konkursem”).
  2. Konkurs jest organizowany podczas trwania IV Seminarium Siłowni Pamięci przez Fundację Stocznia. 
  3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
   1. „Organizator” – Fundacja Stocznia z siedzibą przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, KRS: 0000324413;
   2. „Uczestnicy” – uczestnicy IV Seminarium Siłowni Pamięci, zarówno odbywającego się w formie spotkania stacjonarnego oraz transmisji online.
   3. „Seminarium” - IV Seminarium Siłowni Pamięci odbywające się w terminie 20 – 21 września 2021 roku w formie spotkania stacjonarnego oraz transmisji online;

  § 2. Cele i założenia konkursu

  1. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów na ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze, które można wykonywać w życiu codziennym. Ćwiczenia powinny być możliwe do realizacji przy okazji obowiązków i czynności, z którymi mamy do czynienia w życiu zawodowym i prywatnym. 
  2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać pomysły poprzez:
   1. wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie  www.silowniapamieci.pl/seminarium;
   2. wypełnienie formularza konkursowego w formie papierowej, który dostępny będzie dla osób uczestniczących w stacjonarnej wersji seminarium.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca dnia 20 września 2021 (do godziny 24.00).
  4. Wszystkie zgłoszone pomysły podlegać będą ocenie przez Organizatora, co do zgodności z zasadami niniejszego konkursu oraz atrakcyjności pod względem ich potencjału stymulacji funkcji poznawczych. 
  5. Wybranych zostanie 15 Uczestników, których pomysły zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze:
   1. 3 Uczestników, których pomysły Organizator oceni za najbardziej wartościowe otrzyma nagrodę w postaci dwóch gier pomocnych w prowadzeniu treningów funkcji poznawczych;
   2. pozostałych 12 Uczestników otrzyma nagrodę w postaci jednej gry, która jest pomocna w prowadzeniu treningów funkcji poznawczych.

  § 3. Kryteria oceny

  Wszystkie zgłoszenia pomysły podlegać będą ocenie przez Organizatora pod kątem oryginalności, efektywności (wpływu na stymulację poznawczą) oraz możliwości ich wdrożenia w życie przy okazji wykonywania codziennych obowiązków i czynności.

  § 4. Wyniki konkursu

  1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona drugiego dnia trwania Seminarium tj. 21 września 2021 roku około godziny 12.00 i dostępna będzie dla wszystkich Uczestników.  
  2. Po ogłoszeniu wyników zostaną wręczone nagrody:
   1. osobiście przez Organizatora - Uczestnikom obecnym na stacjonarnym wydarzeniu;
   2. wysłane przez Organizatora na adres korespondencyjny – Uczestnikom wersji online wydarzenia.

  § 5. Kontakt

  Organizatorem konkursu jest Fundacja Stocznia, z siedzibą przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, tel.: (+48) 22 827 01 05, e-mail: stocznia@stocznia.org.pl.

  § 6. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Podczas Konkursu – za pośrednictwem formularza konkursowego w wersji online i papierowej - zostaną zebrane od Uczestników dane osobowe niezbędne do realizacji jego założeń tj. ogłoszenia wyników, przekazania nagród. 
  2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Zamkowy 10. 
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi realizację Konkursu „TRENUJ UMYSŁ KAŻDEGO DNIA”.
  4. Dane osobowe  będą przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. organizacja, promocja i przeprowadzenie Konkursu, publikacja informacji o zwycięskich zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Konkursu podczas IV Seminarium Siłowni Pamięci oraz na stronie internetowej https://www.silowniapamieci.pl/, (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Organizatora, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT. Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE) ze względu na to, że Administrator korzysta z usługi GoogleWorkspace. 
  6. Dane Uczestników będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników, a po tym terminie zostaną usunięte.
  7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich przetwarzania.
  8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: stocznia@stocznia.org.pl
 • NAGRODY W KONKURSIE UFUNDOWAŁY FIRMY

  broken image
  broken image