JAKIE SĄ CELE TRENINGU UMYSŁU?

  • stymulacja multisensoryczna – angażowanie naraz kilku zmysłów np. dotyk, wzrok, węch, słuch
  • wzmocnienie logicznego myślenia – czyli rozumowania, wyciągania wniosków
  • stymulacja pamięci – różnych rodzajów m.in. krótko- i długotrwałej, prospektywnej, retrospektywnej czy wzrokowej i słuchowej
  • wzmocnienie uwagi – koncentracji, selektywności i podzielności uwagi
  • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej – komunikacja między tym, co widzi oko, a robi ciało
  • wzmocnienie kreatywności – czyli twórczego myślenia i tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań
  • poprawa funkcji językowych – od zasobu słownictwa po płynność mówienia