KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE?

Osłabienie pamięci może się wiązać z wiekiem, ale może też nastąpić na skutek np. niewłaściwego stylu życia, chorób somatycznych, nadużywania alkoholu, niedoborów witamin i depresji. Dlatego tak ważne jest badanie, w celu jak najwcześniejszej oceny problemu, poznania przyczyn i przeciwdziałania dalszemu pogarszaniu się funkcji poznawczych.

Na badanie pamięci warto udać się wtedy, gdy zauważamy nasilenie trudności z zapamiętywaniem, koncentracją, uwagą. Czasem zmiany mogą być nieduże, ale jednak znaczące dla naszego funkcjonowania np. związane z narażeniem się na niebezpieczeństwo – niezamknięcie, drzwi, zapomnienie o włączonej kuchence gazowej. Nie warto bagatelizować symptomów i wstydzić się wizyty w przychodni. Zacząć należy od lekarza pierwszego kontaktu, który oceni, czy jest potrzebne rozszerzone badanie psychologiczne i wizyta u specjalisty psychiatry lub neurologa. W szczegółowej diagnostyce często wykorzystywane są badania takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.